Katılım Koşulları

  • Etkinlik kaydımın başkasına devredilmez olduğunu ve paraya çevrilemez olduğunu kabul ediyorum.
  • Bazı etkinliklerin sadece 18 yaşından büyük kişiler için olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.
  • Etkinlikle ilgili herhangi bir hastalık, kaza, yaralanma, kayıp veya zarar için, hayat, sağlık ve sorumluluk olmak üzere herhangi bir sigorta sağlanmadığını kabul ediyorum.
  • Etkinliklerin kaza tehlikesi, şahsi veya fiziki yaralanma, mal kaybı veya zararı gibi riskleri içerebileceğini kabul ediyorum.
  • Etkinliklerde çekilen fotoğraf ve videolar RUNDAMENTAL sosyal medyasında kullanılmasını ve eğer varsa etkinlik ile ilgili markalar ile paylaşılmasını ve kullanılmasını kabul ediyorum.
  • Etkinlik süresince etkinlikte bulunan herhangi bir objeye maddi veya manevi zarar verirsem, zararı karşılayacağımı kabul ediyorum.
  • Etkinliklerde uygun davranmamam halinde RUNDAMENTAL etkinliklerde bulunmamı ve katılımımı reddetme hakkına sahip olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum.
  • RUNDAMENTAL ve Markalarına ilişkin hizmet, reklam, kampanya, anket ve faaliyetleri hakkında, beyan ettiğim ve kullandığım tüm iletişim kanallarından gerek 6563 sayılı yasa gerekse sair mevzuat gereği bildirim yapılmasına onay veriyorum. Yapılacak bildirimler (Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar) gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklandığını biliyorum. Kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla RUNDAMENTAL tarafından hangi kapsamda işlenebileceğini http://rundamental.com/gizlilik-politikasi sayfasında açıklandığını biliyorum.
  • RUNDAMENTAL’ın bu kural listesini güncelleyebileceği, madde ekleyip, çıkarabileceğini kabul ediyorum.